Rekrutacja trwa

ZAPRASZAMY DO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH im. św. FAUSTYNY KOWALSKIEJ W DROBNICACH

NASZA SZKOŁA TO MIEJSCE INNE NIŻ WSZYSTKIE!

Rekrutacja trwa do wszystkich klas!

ZAPEWNIAMY:

 • CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ NAUKĘ
 • drugi język obcy już od klasy I;
 • zajęcia z robotyki i programowania już od klasy I;
 • dodatkowe zajęcia z matematyki i robotyki oraz logicznego myślenia od klasy I;
 • profesjonalną naukę pływania na basenie już od klasy I, prowadzoną przez instruktorów pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych;
 • zajęcia teatralne;
 • zajęcia nauki gry na gitarze;
 • zajęcia taneczne;
 • zajęcia szachowe;
 • zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, psychologiczne, rewalidacyjne, terapeutyczne, dla uczniów z SPE);
 • aktywną świetlicę szkolną w godzinach 7:00 – 15:00.                                                                                                                                                PONADTO ZAPEWNIAMY:
 • ciepłą i przyjazną atmosferę;
 • naukę w mało licznych zespołach klasowych;
 • bezpłatny dojazd do szkoły
 • dojazdy na halę sportową w ramach lekcji wychowania fizycznego;
 • bezpieczeństwo Twojego dziecka;
 • indywidualizację procesu kształcenia;
 • stypendium naukowe;
 • dobrze wyposażoną szkołę (tablice multimedialne, monitory, pomoce dydaktyczne)
 • dobrze zorganizowany proces kształcenia i wychowania służący rozwojowi każdego ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form pracy oraz ciekawych pomocy dydaktycznych;
 • udział w formacji duchowej uczniów poprzez organizację pielgrzymek, wyjazdów integracyjnych w ramach Szkoły Ewangelizacji Młodych;
 • udział w różnorodnych projektach i konkursach;
 • dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną;
 • integracyjne imprezy środowiskowe (festyny, Ognisko Patriotyzmu, Dzień Sportu, Dzień Rodziny, itp.)
 • dostosowanie do nauki zdalnej poprzez Office 365 i możliwość wypożyczania laptopa;
 • domowe obiady w formie cateringu;

Oferujemy bezpieczną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów oraz budowania u dzieci poczucia własnej wartości.

POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ

SZKOŁA TROSZCZY SIĘ O INTEGRALNY ROZWÓJ OSOBY W ASPEKCIE: FIZYCZNYM, MORALNYM, SPOŁECZNYM, INTELEKTUALNYM I DUCHOWYM, WSPIERA RODZICÓW W PROCESIE WYCHOWAWCZYM W OPARCIU O CHRZEŚCIJAŃSKI SYSTEM WARTOŚCI.

„Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej – człowiek nie może sam siebie zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie można tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa.”
Jan Paweł II, Warszawa 2.06.1979 r.

KONTAKT :
TEL. 785 546 000