SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Opiekun samorządu – Pani Joanna Mądraszek

Przewodnicząca – Iga Pruchnik

Zastępca – Patryk Zadworny

Sekretarz – Magdalena Walczak