SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Pani Karolina Wojtczak