REKRUTACJA

Dzieci przyjmowani są do Punktu Przedszkolnego na podstawie postępowania rekrutacyjnego.

Terminy postępowania rekrutacyjnego , zasady rekrutacji oraz wniosek zgłoszenia zamieszczone są poniżej .

Wniosek o przyjęcie do Punktu Przedszkolnego dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2022 2023

Zasady rekrutacji 2022 -2023

Wola przyjęcia ucznia