INFORMACJE

Informacja dla rodziców dzieci z Ukrainy

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

informacja_dla_rodzicow_dzieci_przybywajacych_z_ukrainy_-_wersja_w_jezyku_polskim informacja_dla_rodzicow_dzieci_przybywajacych_z_ukrainy_-_wersja_w_jezyku_ukrainskim-2Przekaż 1% swojego podatku na rozwój NASZEJ SZKOŁY

Jeśli pragniecie Państwo wesprzeć prowadzenie i rozwój szkół oraz przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, a także powstawanie nowych placówek oświatowych, prosimy o przekazanie na ten cel 1% swojego podatku.

Można to uczynić, wypełniając deklarację podatkową PIT w następujący sposób:

W deklaracji podatkowej:

PIT 37 – należy wpisać:

w pozycji 131 – KRS 0000044175

w pozycji 132 – przekazywaną kwotę

w pozycji 133 – nazwę szkoły oraz miejscowość, w której znajduje się szkoła, którą chcemy wesprzeć

w pozycji 134 – zaznaczyć to pole aby wyrazić zgodę na przekazanie swojego imienia, nazwiska, adresu oraz kwoty z pozycji 132

w pozycji 135 – dodatkowe informacje ułatwiające kontakt z płatnikiem, takie jak telefon lub email

Analogicznie w innych zeznaniach podatkowych:

PIT 36  – w pozycjach: 329-333

PIT 36 L – w pozycjach: 97-101

PIT 38  – w pozycjach: 57-61

PIT 28  – w pozycjach 134-138

Wpłaty dokona właściwy Urząd Skarbowy  zgodnie z Państwa dyspozycją.

Stwórzmy wielkie grono Przyjaciół!

W intencji wszystkich Darczyńców w każdą środę, na Jasnej Górze, sprawowana jest dziękczynna Msza Święta.