ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI

Nieobecności dziecka w przedszkolu należy zgłosić najpóźniej do godziny 8.15

Nieobecność dziecka można zgłaszać telefonując do wychowawców lub do szkoły: 785546000